Covid-19 | Update tijdelijke ontslagen en werktijdverkorting (ERTE)

De Spaanse overheid heeft aanvullende maatregelen afgekondigd voor bedrijven die gebruik maken van de speciale regeling voor het tijdelijk ontbinden van arbeidscontracten of het verkorten van werktijden als direct gevolg van de COVID19 crisis (ERTE Force Majeure). Hierbij een samenvatting.

Aanvullende maatregelen

 • De ERTE Force Majeure is niet meer afhankelijk van de duur van de huidige noodtoestand maar zal automatisch doorlopen tot 30/06/2020;
 • Bedrijven kunnen tot die datum de ERTE handhaven en toch geleidelijk werknemers geheel of gedeeltelijk weer werkzaam maken;
 • Voor werknemers die weer aan het werk gaan is er een vrijstelling op de werkgeverspremies van 85% in mei en 70% in juni bij bedrijven met minder dan 50 werknemers (voor bedrijven met meer werknemers is dit respectievelijk 60% en 45%);
 • Voor de werknemers die nog niet aan het werk gaan geldt er een vrijstelling op de werkgeverspremies van 60% in mei en 45% in juni voor bedrijven met minder dan 50 werknemers (en 45% en 30% voor bedrijven met meer werknemers);
 • Bedrijven die volledig inactief blijven houden de huidige vrijstellingen (100% resp. 75%);
 • Bedrijven met meer dan 50 werknemers die gebruik maken van een ERTE Force Majeure mogen geen dividend uitkeren met betrekking tot het huidige belastingjaar;
 • Mogelijk kunnen bedrijven uit zwaar getroffen sectoren na 30/06/20 de ERTE Force Majeure verlengen (de overheid neemt hier later een beslissing over);
 • Bedrijven die niet in deze zwaar getroffen sectoren zitten en na 30/06 de ERTE willen verlengen, dienen een ERTE om productieve, organisatorische of technische redenen (zonder vrijstelling van werkgeverspremies) overeen te komen met hun werknemers.

Handhaving personeelsbestand

Een van de voorwaarden van de ERTE Force Majeure was dat het personeelsbestand gedurende 6 maanden na afloop van de ERTE diende te worden gehandhaafd. Dit zorgde voor veel onrust bij de ondernemers, temeer omdat er geen duidelijkheid was over hoe dit moest worden uitgevoerd. Die duidelijkheid is er nu enigszins gekomen:

 • Bedrijven die gebruik hebben gemaakt van een ERTE Force Majeure mogen gedurende 6 maanden na afloop van de ERTE geen werknemers ontslaan;
 • Een ontslag om disciplinaire redenen, vrijwillige opzeggingen, overlijden, pensioen, arbeidsongeschiktheid en de afloop van tijdelijke contracten vallen hier niet onder;
 • De periode van 6 maanden begint te tellen vanaf het moment dat de eerste werknemer weer geheel of gedeeltelijk aan het werk gaat;
 • Bij het niet nakomen van deze voorwaarde dienen de vrijgestelde werkgeverspremies van alle werknemers te worden terugbetaald (plus een toeslag van 20% en rente);
 • Er wordt een uitzondering gemaakt voor bedrijven die aan kunnen tonen dat ze het risico lopen op een faillissement.