Werken of afstand | Nieuwe wetgeving

Bedrijven die van plan zijn om na afloop van de Covid pandemie hun werknemers de mogelijkheid te blijven bieden om door te gaan met het werken op afstand, dienen zich te gaan houden aan de richtlijnen zoals voorgeschreven in de recent in werking getreden wet 28/2020.

Deze verplichtingen gelden dus niet voor bedrijven die na de pandemie zullen terugkeren naar een situatie waarin werknemers weer volledig op kantoor komen werken.

De belangrijkste punten uit de wet

  • De wet is van toepassing op werknemers die in een periode van 3 maanden tenminste 30% van hun tijd op afstand werken;
  • Deze werknemers dienen exact dezelfde rechten te hebben als werknemers die gewoon op kantoor werken;
  • De werkgever is verplicht om de kosten te vergoeden die nodig zijn om de werkzaamheden correct uit te kunnen voeren;
  • Het werken op afstand is voor beide partijen vrijwillig en omkeerbaar. Indien werkgever of werknemer dus voorkeur heeft (of in een later stadium krijgt) voor het werken op kantoor, dan dient dit door de andere partij te worden gerespecteerd;
  • Wel dient de werkgever bereid te zijn om de werknemer tegemoet te komen op verzoeken met betrekking tot het vinden van de juiste balans tussen privé leven en het werk, en dit geldt bij uitstek voor werknemers met kinderen tot 12 jaar (altijd in redelijkheid en in overeenstemming met de aard van de werkzaamheden);
  • Met de werknemer die op afstand gaat werken dient er voor 24/12/2020 een individuele schriftelijke overeenkomst te worden getekend die tevens dient te worden ingeschreven (EuroEconomics kan je helpen met het opstellen van een raamwerk en de registratie);
  • De werknemer blijft verplicht om werktijden te registreren (in- en uit klokken);
  • Wanneer er binnen het bedrijven een ondernemingsraad of werknemersafgevaardigden zijn gelden er andere richtlijnen. EuroEconomics zal je in dat geval apart informeren.