Verplichtingen voor Spaanse bedrijven

Graag vestigen wij nogmaals de aandacht op een aantal regels waar bedrijven in Spanje aan dienen te voldoen, mede omdat wij verwachten arbeidsinspecties intensiever zullen worden.

 

Gelijkheid vrouwen-mannen en salarisregister

Momenteel dienen alle bedrijven met meer dan 150 werknemers al te beschikken over een Gendergelijkheidsplan (“Plan de Igualdad”) waarin wordt aangeduid dat er binnen de organisatie een effectieve gelijkheid tussen vrouwen en mannen wordt gegarandeerd waarbij er geen sprake is van directe of indirecte discriminatie.

Met ingang van 07/03/2021 moeten ook alle bedrijven met tussen de 100 en 150 werknemers zo’n plan hebben, terwijl de bedrijven met tussen de 50 en 100 werknemers dit per 07/03/2022 dienen te hebben.

In het Gendergelijkheidsplan moet een register worden opgenomen met de gemiddelde salarissen, gesegmenteerd per functie en geslacht.

 

Werkdagregister

Sinds 2019 is het voor alle bedrijven verplicht om een registratie bij te houden van de gewerkte uren van alle werknemers (fulltime en parttime).

Hier vallen ook de werknemers onder die vanuit huis werken (ongeacht of dit mogelijk tijdelijk is als gevolg van de pandemie).

Er zijn geen exacte procedures vastgelegd voor de manier waarop de registratie moet plaatsvinden maar er dient in ieder geval te worden voldaan aan:

  • Dagelijkse vastlegging van de begin- en eindtijd
  • De gegevens moeten 4 jaar bewaard worden.
  • De gegevens moeten beschikbaar zijn voor werknemers, personeelsvertegenwoordigers en de arbeidsinspectie

 

Minimum aantal gehandicapte werknemers

Bedrijven met 50 werknemers of meer dienen ervoor te zorgen dat minimaal 2% van hun personeelsbestand bestaat uit gehandicapten.