Salarisregister voor alle Spaanse bedrijven

Met ingang van dit jaar dienen alle Spaanse bedrijven te beschikken over een salarisregister. Dit komt neer op een zeer gesimplificeerde versie van een gendergelijkheidsplan waar we in eerdere nieuwsbrieven over hebben geschreven en die uitsluitend verplicht zijn voor bedrijven met meer dan 100 werknemers (vanaf volgend jaar ook voor bedrijven met meer dan 50 werknemers).

 

Salarisregister

Ieder Spaans bedrijf dient te beschikken over een salarisregister waarin de salarisverdeling tussen mannelijk en vrouwelijk personeel is vastgelegd.

Dit register dient aan een aantal wettelijke verplichtingen te voldoen met betrekking tot inhoud en berekening en het moet ieder jaar worden geactualiseerd. Personeelsafgevaardigden en werknemers (met bepaalde restricties) kunnen inzage vragen in het register.

Bedrijven die meer dan 50 werknemers hebben zijn daarnaast verplicht om eventuele afwijkingen groter dan 25% te voorzien van een steekhoudende onderbouwing.

Relaties van EuroEconomics hoeven geen actie te ondernemen. Wij zullen ervoor zorgen dat de betreffende registers worden opgemaakt en zullen deze in de loop van de komende maand mei aan onze klanten toesturen.

  

Vragen?

Relaties van EuroEconomics zijn welkom om contact op te nemen met hun vaste contactpersoon. We helpen graag om ervoor te zorgen dat er snel en praktisch aan de genoemde regels kan worden voldaan.

Andere geïnteresseerden raden wij aan onze website EuroEconomics.com te bezoeken en het dichtstbijzijnde kantoor te bellen of mailen of direct te mailen naar payrollspain@euroeconomics.com.