Blog

Salarisregister voor alle Spaanse bedrijven

Met ingang van dit jaar dienen alle Spaanse bedrijven te beschikken over een salarisregister. Dit komt neer op een zeer gesimplificeerde versie van een gendergelijkheidsplan waar we in eerdere nieuwsbrieven…

Verplichtingen voor Spaanse bedrijven

Graag vestigen wij nogmaals de aandacht op een aantal regels waar bedrijven in Spanje aan dienen te voldoen, mede omdat wij verwachten arbeidsinspecties intensiever zullen worden.   Gelijkheid vrouwen-mannen en…

Covid-19 | Uitstel betaling sociale premies

Om ervoor te zorgen dat de liquiditeit van de Spaanse bedrijven gedurende de noodtoestand niet onder nog meer druk komt te staan, heeft de Spaanse overheid het mogelijk gemaakt de…

Covid-19 | Financiering met staatsgarantie

Naar aanleiding van de Covid19-crisis heeft de Spaanse regering een aantal buitengewone maatregelen afgekondigd om het hoofd te bieden aan de economische en sociale impact. Op 24 maart 2020 zijn…

Covid-19 | Economische maatregelen

De Spaanse regering heeft op 17/03/20 de volgende economische noodmaatregelen afgekondigd om het bedrijfsleven en de werknemers in deze moeilijke periode de helpende hand te bieden: Tijdelijke ontslagen en werktijdverkorting…