Een eenvoudige oplossing voor globale HR & Payroll Reporting voor het MKB

Over de auteur: Marc-Oliver Fiedler is de CEO van Payzaar, een innovatieve nieuwe multi-country payroll management oplossing. Payzaar is partner van Payroll Spain en Euro Economics en helpt multinationale bedrijven om hun internationale payroll operaties te vereenvoudigen en te stroomlijnen.

Veel multinationale bedrijven zijn tegenwoordig bezig met het uitrollen van wereldwijde HCM-oplossingen (bijvoorbeeld van Workday, SAP, Oracle, Microsoft, etc.) met als doel al hun werknemersgegevens samen te brengen in één wereldwijd systeem en toegang te hebben tot wereldwijde HR- en payrollrapportage. Dergelijke wereldwijde HCM-implementaties zijn echter niet voor iedereen, zeker niet voor het MKB: Ze vereisen een aanzienlijke investering (in eenmalige implementatie en doorlopende licentie/onderhoudskosten – vaak honderdduizenden, zo niet miljoenen dollars) en het duurt doorgaans vele maanden om ze te implementeren.

Voor veel kleinere of middelgrote bedrijven (MKB) is de investering in een wereldwijde HCM-oplossing eenvoudigweg niet haalbaar. Toch hebben MKB-bedrijven, net als grotere multinationals, behoefte aan geconsolideerde toegang tot hun werknemersgegevens in één systeem om hun bedrijf effectiever te kunnen runnen. Zonder een geconsolideerd wereldwijd HCM-platform wordt het extreem omslachtig om zelfs de meest elementaire inzichten over uw werknemersbestand te genereren: Wat is het personeelsverloop in de verschillende landen? Hoe verhouden de kosten van de volledige bezetting zich tot elkaar in land X versus land Y? Hoe varieert het overwerk per afdeling? Hoeveel variabel loon nemen uw top performers mee naar huis in vergelijking met de low performers? Welk percentage van het personeelsbestand is ouder dan 50 jaar en hoe varieert dit percentage over de verschillende onderdelen van de organisatie? Wat is het gemiddelde beloningsverschil tussen mannelijke en vrouwelijke medewerkers?

Terwijl in het verleden de HR-functie vaak werd gezien als een wat “vage” functie in vergelijking met nummergestuurde functies zoals Sales, Finance en Production/Operations, is er de afgelopen 5-10 jaar een nieuwe mentaliteit ontstaan. Veel organisaties hechten steeds meer belang aan HR/People Analytics – ofwel het echt begrijpen en interpreteren van de personeelsgegevens – en zowel de HR- als de Finance-afdeling willen graag meer inzicht krijgen in hun medewerkers en de bijbehorende arbeidskosten.

Het goede nieuws is dat u tegenwoordig niet meer hoeft te investeren in een grote wereldwijde HCM-oplossing om al uw personeelsdata in één centraal platform te consolideren en waardevolle inzichten uit deze data te halen. Met een open globaal HR & Payroll aggregatie platform zoals Payzaar, kunt u al uw HR & Payroll samenbrengen in één centraal platform zonder dat u uw lokale systemen hoeft aan te passen. U kunt uw lokale systemen blijven gebruiken om uw gegevens lokaal te onderhouden – ofwel lokale HRIS / Payroll, Benefits / Time & Attendance / Commission / Expense tools of eenvoudige spreadsheets. Het aggregatieplatform haalt de gegevens uit die lokale systemen om u geconsolideerde HR- en payrollrapporten en analyses te geven voor uw wereldwijde personeelsbestand. Zelfs als u hebt geïnvesteerd in een wereldwijde HCM-oplossing heeft u waarschijnlijk een aggregatieplatform nodig, namelijk om alle gegevenselementen te consolideren die niet direct in het wereldwijde HRIS worden bijgehouden omdat ze te lokaal specifiek zijn. Meestal gaat het hierbij om gegevens die afkomstig zijn van lokale Payroll-systemen, lokale Benefits-systemen en lokale of regionale Time & Attendance-systemen.

De voordelen van een wereldwijd aggregatieplatform zoals Payzaar zijn meervoudig:

  • Geen verandering in lokale systemen nodig – uw lokale teams kunnen blijven werken met de beste lokale tools waarin ze hebben geïnvesteerd en die voldoen aan hun specifieke lokale behoeften.
  • Snel en eenvoudig te implementeren – de implementatie duurt slechts enkele dagen of weken, afhankelijk van het aantal landen en gegevensbronnen.
  • Lagere kosten – de kosten voor een aggregatieplatform zijn een fractie van een globale HCM-oplossing.
  • Flexibeler – u kunt lokale systemen in uw eigen tempo uitruilen en toch profiteren van de geconsolideerde toegang tot uw wereldwijde personeelsgegevens.
  • Self-servicetoegang – geef uw HR- en Finance-teams self-servicetoegang, zodat ze hun specifieke aangepaste rapporten en vragen kunnen uitvoeren, en hun analyse verfijnen tot ze de exacte gewenste gegevensweergaven hebben gemaakt.

Wilt u meer weten over hoe u al uw HR- en Payroll-gegevens snel en eenvoudig kunt samenbrengen in één wereldwijd platform, neem dan direct contact op met Payzaar of gebruik ons contactformulier.