Covid-19 | Uitstel betaling sociale premies

Om ervoor te zorgen dat de liquiditeit van de Spaanse bedrijven gedurende de noodtoestand niet onder nog meer druk komt te staan, heeft de Spaanse overheid het mogelijk gemaakt de betaling van de sociale premies uit te stellen.

Met onmiddellijke ingang kan er door alle bedrijven, ongeacht de grootte of sector, uitstel worden gevraagd voor betaling van het werkgeversdeel van de sociale premies van de maanden maart, april, mei en juni 2020.

Voorwaarden

  • Het verzoek tot uitstel dient steeds voor de 10e van iedere maand te worden ingediend
  • De uitgestelde premie wordt in gelijke delen gedurende 6 maanden afbetaald*
  • De rente bedraagt 0,5%
  • De eerste uit te stellen premie betreft de maand maart
  • Er mogen geen andere uitstelregelingen of achterstallige betalingen bestaan
  • Er mag geen ERTE zijn aangevraagd (tijdelijke ontslagen en werktijdverkortingen)

* Gebaseerd op de huidige beschikbare informatie, dit kan eventueel wijzigen

In de loop van de komende weken zal de regering ook meer duidelijkheid geven over een moratorium-regeling (opschorting zonder rente) waarvoor, in plaats van de hierboven beschreven uitstel-regeling, kan worden gekozen voor de premies van april, mei en juni. Naar alle waarschijnlijkheid zullen er voor het moratorium bepaalde restricties zijn (sectoren, aantal werknemers, omzet); we zullen u hierover informeren zodra er meer duidelijkheid is

Hoe aan te vragen?

Vanzelfsprekend kan EuroEconomics het verzoek tot uitstel indienen. Aangezien de aanvraag moet plaatsvinden gedurende de eerste 10 dagen na afloop van de maand waar het uitstel betrekking op heeft, ontvangen we de opdracht daarvoor graag per maand en tenminste 4 werkdagen voor de afloop van deze termijn.